หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษา Xiangsihu College of Guangxi เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธา
นักศึกษา Xiangsihu College of Guangxi เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:56:15

นักศึกษา Xiangsihu College of Guangxi เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธา

29 พฤษภาคม 2562 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจาก Xiangsihu College of Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 120 คน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


https://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU