หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขั้นตอนการเข้าชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา
ขั้นตอนการเข้าชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-04-03 14:12:47

ขั้นตอนการเข้าชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา


⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜

⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜


ผู้ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าชม ณ จุดให้บริการ One Stop Service โดยไม่เสียค่าเข้าชมใดๆ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถส่งบันทึกขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜


พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ ๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์