หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-03-13 11:05:30

  • สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

          6 มีนาคม 2562 - บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ชำนาญการจากสถานีดับเพลิงสามเสนให้ความรู้และฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจัดเป็นภัยอันตรายร้ายแรงประเภทหนึ่ง ที่ทุกองค์กรควรเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและระงับเหตุให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด #OACSSRU2019