หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์โชว์พลังวัฒนธรรม เผยแพร่ความเป็นวังแก่ มรภ.อุบลราชธานี
สำนักศิลป์โชว์พลังวัฒนธรรม เผยแพร่ความเป็นวังแก่ มรภ.อุบลราชธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:04:10

สำนักศิลป์โชว์พลังวัฒนธรรม เผยแพร่ความเป็นวังแก่ มรภ.อุบลราชธานี

26 กุมภาพันธ์ 2562 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 7 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการฯ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมหยิบยกกิจกรรมที่สำนักศิลป์ ฯ ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการชูวัฒนธรรมความเป็นวังของสวนสุนันทา เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ซึ่งคณะผู้บริหารต่างกล่าวชื่นชมถึงการดำเนินงานของสำนักศิลป์ที่ไม่เพียงแต่มีความหลากหลาย แต่ยังช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาดูงานแล้ว ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ในอนาคตhttps://ssru.ac.th

http://www.culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU