หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ชั้นปีที่ 3 ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เรามาชมบรรยากาศการเข้าชมของน้องๆ พร้อมตัวแทน น้องภิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ ชั้นปีที่ 3 ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เรามาชมบรรยากาศการเข้าชมของน้องๆ พร้อมตัวแทน น้องภิ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:10:38