หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์สุพัตรา ปราณี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:10:45