หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดบูชาเข็มกลัด ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสครบรอบ 157 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ และฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) ในราคา 999.- บาท ซึ่งทำพิธีบวงสรวงโดย พระมหาราชครูพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดบูชาเข็มกลัด ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสครบรอบ 157 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ และฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) ในราคา 999.- บาท ซึ่งทำพิธีบวงสรวงโดย พระมหาราชครูพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:06:27