หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมอุปสมบท ในโครงการธรรมศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมอุปสมบท ในโครงการธรรมศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:17:50

Download ใบสมัครและกำหนดการโครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑.pdf


Download ใบสมัครและกำหนดการโครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑.pdf