หน้าหลัก > ข่าว > Public post > สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงรับราชการครั้งแรก ในกรมพลัมภัง(กรมการปกครองในปัจจุบัน) กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2453-2458
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงรับราชการครั้งแรก ในกรมพลัมภัง(กรมการปกครองในปัจจุบัน) กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2453-2458

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-03-14 14:44:20