หน้าหลัก > ข่าว > Public post > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-03-14 14:32:14