หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาศบริการรับ-ส่ง Free Shuttle Bus
ประกาศบริการรับ-ส่ง Free Shuttle Bus

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-05 09:11:03

ประกาศบริการรับ-ส่ง Free Shuttle Bus

ประกาศอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทาง

ผู้ต้องการเดินทางมาร่วมงาน

Night at The Museum

ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Siamhopgroup เปิดบริการรับ-ส่ง Free Shuttle Bus

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น.

จุดบริการ 5 จุด

1. มิวเซียมสยาม

2. พิพิธบางลำพู

3. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

4. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

หมายเหตุ

- รถ Shuttle Bus บริการฟรี

- ใช้เวลาประมาณ 40 นาที/รอบ ขึ้นกับสภาพการจราจร

- รถประจำทาง ไม่รับ-ส่งนอกสถานี

#thailandmuseumpass #museumnight2019 #siamhop