หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-04 14:11:36

ประกาศการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ลงชื่อเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม พรุ่งนี้ (๒๕ ตุลาคม) พร้อมกันเวลา ๐๖.๐๐ น.

รถตู้ – ขึ้นรถบริเวณลานหน้าสำนักงานอธิการบดี

รถบัส - ขึ้นรถบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ