หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ต้องมนต์ “เสน่ห์” Sanèe String Quartet ในงาน Night at the Museum
 ต้องมนต์ “เสน่ห์” Sanèe String Quartetในงาน Night at the Museum  ...
2019-06-21 11:09:41
Night at the Museum 8
Night at the Museum 8 ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล          สำนักศิลป ...
2019-06-21 11:10:02
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล          29 พฤศจิกายน 256 ...
2019-06-21 11:10:10
ผู้บริหารสถาบัน ETH Zurich เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
ผู้บริหารสถาบัน ETH Zurich เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย ...
2019-06-21 11:10:32
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทาแก่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย          ...
2019-06-21 11:11:28
สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา
สำนักศิลป์เผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาแก่อาจารย์จากอเมริกา          27 พฤศจิก ...
2019-06-21 11:11:43
สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
สำนักศิลป์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า            อาจา ...
2019-06-21 11:12:00
อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
อธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ...
2019-06-21 11:12:21
สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
สำนักศิลป์ รับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบก ...
2019-06-21 11:12:36
เชิงเทียนแก้ว ในพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เชิงเทียนแก้ว ในพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีศิลปวัตถุที่จัดแสดงในนิทรรศก ...
2019-06-21 11:12:47
ข่าวย้อนหลัง