หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ประชุมวาระพิเศษ วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกสู่นักศึกษาน้องใหม่
สำนักศิลป์ประชุมวาระพิเศษ วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกสู่นักศึกษาน้องใหม่อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อ ...
2019-06-21 11:04:55
สำนักศิลป์อบรมการพับผ้าเช็ดหน้า หวังนักศึกษาต่อยอดเผยแพร่สู่ชุมชน
สำนักศิลป์อบรมศิลปะการพับผ้าเช็ดหน้า หวังนักศึกษาต่อยอดงานฝีมือเผยแพร่สู่ชุมชนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2019-06-21 11:05:07
สำนักศิลป์เผยแพร่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแก่ ๗ สถาบันเครือข่ายนักศึกษา
สำนักศิลป์เผยแพร่ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแก่ ๗ สถาบันเครือข่ายนักศึกษา24 มกราคม 2562 - สำนักศิลปะและวั ...
2019-06-21 11:05:16
เอกอัครราชทูตประทับใจสวนสุนันทาพร้อมผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก
เอกอัครราชทูตประทับใจสวนสุนันทาพร้อมผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก          ...
2019-06-21 11:05:43
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่าน "TNN24"
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่าน "TNN24"อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการ ...
2019-06-21 11:05:52
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ามอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ามอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องใ ...
2019-06-21 11:05:58
นักศึกษาอังกฤษธุรกิจ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล
นักศึกษาอังกฤษธุรกิจ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได ...
2019-06-21 11:06:11
รายการ “ลักษณะไทย” ถ่ายทอดงานประณีตศิลป์ชาววัง ณ อาคารสายสุทธานภดล
รายการ “ลักษณะไทย” ถ่ายทอดงานประณีตศิลป์ชาววัง ณ อาคารสายสุทธานภดล"ลักษณะไทย" ...
2019-06-21 11:07:16
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ให้สัมภาษณ์งาน Night at the Museum ผ่านสองยักษ์ใหญ่ในวงการโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ให้สัมภาษณ์งาน Night at the Museum ผ่านสองยักษ์ใหญ่ในวงการโทรทัศน์อาจารย์อนันตช ...
2019-06-21 11:07:25
ข่าวย้อนหลัง