หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักศิลป ...
2020-03-12 10:45:50
เด็กวิทย์ภูมิใจได้ทำสัมปันนีครั้งแรก ย้ำ!อยากเรียนขนมไทยอย่างอื่น
เด็กวิทย์ภูมิใจได้ทำสัมปันนีครั้งแรก ย้ำ!อยากเรียนขนมไทยอย่างอื่นช่วงบ่ายของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ ...
2020-03-06 13:57:09
นักดนตรีระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเยือนพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
นักดนตรีระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเยือนพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ Mr. ...
2020-03-06 13:52:29
สำนักศิลป์ประชุม KM เน้น “ทุกคนต้องนำชมเป็นภาษาอังกฤษได้”
สำนักศิลป์ประชุม KM เน้น “ทุกคนต้องนำชมเป็นภาษาอังกฤษได้”ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช ...
2020-03-06 11:29:03
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมสู่สังคมมากยิ่งขึ้น
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมสู่สังคมมากยิ่งขึ้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวสุลาวัลย์ ...
2020-03-06 11:23:08
สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล31 มกราคม 2563 – อาจารย์อนันตชัย ...
2020-02-05 12:10:41
คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
คณะอาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล30 มกราคม 2563 - สำนักศิลปะและวัฒนธร ...
2020-02-05 12:05:26
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนา
สำนักศิลป์เชื่อมสัมพันธ์สามราชภัฏเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่เมืองล้านนาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สัง ...
2020-02-05 12:00:06
สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักศิลป์เตรียมความพร้อม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะจัด ...
2020-02-05 11:54:33
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ 21 มกราคม 2563 ...
2020-02-05 11:48:31
ข่าวย้อนหลัง