หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สานต่อเจตนารมณ์ เผยแพร่วัฒนธรรมแก่คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตนานาชาติ
วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิต รวมถึงรากเหง้าตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป ...
2019-08-07 13:22:33
ประมวลภาพเพิ่มเติม การจัดกิจกรรม Workshop ศิลปวิทยาการงานศิลป์
          ประมวลภาพเพิ่มเติม การจัดกิจกรรม Workshop ศิลปวิทยาการงานศิลป์ เค ...
2019-08-07 13:11:16
สำนักศิลป์จับมือกระทรวงการต่างประเทศ จัด Workshop ให้สมาคมสตรีฯ
สำนักศิลป์จับมือกระทรวงการต่างประเทศ จัด Workshop ให้สมาคมสตรีฯเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านม ...
2019-08-07 13:00:55
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษา         สื่อป ...
2019-08-07 12:50:29
สำนักศิลปะฯ ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมไตรมาส 4
สำนักศิลปะฯ ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมไตรมาส 419 กรกฎาคม 2562 - นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวห ...
2019-08-07 12:45:50
สำนักศิลป์ฯ ผนวกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สู่วีดิโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำนักศิลป์ฯ ผนวกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สู่วีดิโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ณ ตำหนักโบราณที่มีอายุร่วมก ...
2019-08-07 12:40:14
ขนมสัมปันนี หรือ สำปันนี
ขนมสัมปันนี หรือ สำปันนีขนมไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีบ ...
2019-07-30 11:26:32
ผู้ชมต้องมนต์บทเพลงคลาสสิค Royal Bangkok Symphony Orchestra
ผู้ชมต้องมนต์บทเพลงคลาสสิค Royal Bangkok Symphony Orchestra บรรยากาศการบรรเลงดนตรีเครื่องสาย โด ...
2019-07-30 11:04:22
ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ เสด็จเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ (ยุคล) บุญจิตราดุล ...
2019-07-30 10:56:34
ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระวิมาดาเธอ ฯ
ชาวสวนสุนันทาพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระวิมาดาเธอ ฯ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพร ...
2019-07-30 10:48:10
ข่าวย้อนหลัง