หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ...
2019-11-11 09:16:12
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า ...
2019-11-11 09:02:52
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ...
2019-10-28 10:01:43
ขอบพระคุณ The Cloud สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณ The Cloud สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถเดินทางมาชมได้ทุกวัน จั ...
2019-09-13 13:12:58
ขอบพระคุณสำหรับการประชาสัมพันธ์นะคะ
ขอบพระคุณสำหรับการประชาสัมพันธ์นะคะนอกจาก พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลแล้ว ยังมี ๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ ...
2019-09-13 12:46:00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจาก De Montfort University (DMU) จากประเทศอังกฤษ
19 สิงหาคม 2562 –สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจาก De Montfort University ...
2019-09-13 12:40:43
ข่าวย้อนหลัง