สำนักศิลป์ถ่ายทำวิดีทัศน์ประกอบการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์


08. 2017