รางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559


07. 2017