สวนสุนันทาจับมือบ้านสมเด็จฯ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


08. 2017