สวนสุนันทาจับมือบ้านสมเด็จฯ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


06. 2017