ลัดเลาะรอบกรุง ตอน พระตำหนักสายสุธานภดล


07. 2017