ติดตามผลงานเราได้ที่ :

Facebookinstagram

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๙ สิงหาคม

อ่านต่อ

เสวนาเรื่องเล่าชาววังในเรื่องของศิลปวิทยาการด้านงานดอกไม้ พร้อมอบรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด โดย อาจารย์มัณทนา ธนประดิษฐ์ และอาจารย์ศิริภัสสร โชคว่อนจากวิทยาลัยในวังหญิง

อ่านต่อ

ขอเชิญชม การแสดงดนตรีไทย จากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า

อ่านต่อ

ขอเชิญชมงานสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัยดอกไม้สด

อ่านต่อ

10. 2016