หน้าหลัก > กิจกรรม > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
11 ต.ค. 61 - 18 เม.ย. 66

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ  ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และสำหรับการลงชื่อร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลปฏิบัติราชการ สามารถลงชื่อได้ที่สำนักศิลปะฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

03.00 น.         ออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                   บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสายสุทธานภดล

08.30 น.         เดินทางถึงวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

09.30 น.         คณะผู้บริหาร (แต่งกายชุดปกติขาว) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ

10.00 น.         พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ

11.00 น.          ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ ศาลาการเปรียญ

12.00 น.         ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา