หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > อาจารย์จากโปแลนด์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
อาจารย์จากโปแลนด์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:26:58

อาจารย์จากโปแลนด์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


     อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ ได้มีโอกาสต้อนรับ Prof. Dr. Sebastian Kot - Institute of Logistics and International Management และ Prof. Dr. Janusz Grabara - PJMS Head of Editors, Czestochowa University of Technology (CUT) ประเทศโปแลนด์ ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวนสุนันทาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น