หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี" คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี" คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-02-20 10:19:16