หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี
ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:26:30

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดจำหน่าย 

ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ อาคารสายสุทธานภดล 

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ในราคาชุดละ 100 บาทเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1601216">